Historie školy

Tradice obchodního školství v Turnově začíná již roku 1908 založením jednoroční gremiální školy, o jejíž vznik se zasloužilo sdružení - grémium turnovských obchodníků a živnostníků. Důvodem založení byla potřeba vzdělanější, a tedy i výkonnější pracovní síly.

V roce 1924 byl ústav přeměněn na dvouletou veřejnou obchodní školu. Z ní vyšla dlouhá řada absolventů a sloučením s obchodní akademií přemístěnou v roce 1938 z Jablonce nad Nisou vznikla v roce 1939 Obchodní akademie v Turnově. Na sklonku války, 1.září 1944, byla turnovská obchodní akademie násilně uzavřena. Svou činnost obnovila již v květnu 1945.

V poválečném období prošla škola mnoha změnami. A to jak v názvu, tak i v místě svého působení. Od roku 1949 působila Vyšší hospodářská a hospodářská škola nejprve v budově na náměstí, poté v budově současného gymnázia a budově dnešní 2.ZŠ v ulici 28.října. Od roku 1961 se změnila na Střední ekonomickou (SEŠ) a dvouletou ekonomickou školu, která sídlila nejdříve v budově bývalého ženského kláštera v ulici 28. října (v současnosti domov mládeže ISŠ) a poté od roku 1981 opět na náměstí po do Hořic přestěhované Střední zemědělské technické škole (SZTŠ).

V budově na náměstí měla škola podstatně lepší podmínky pro svůj rozvoj. Mohla tedy převzít od SZTŠ pomaturitní studium provozu hotelů a společného stravování, jehož počátky jsou však již v polovině 70. let. Turnovská "hotelovka" tak patří mezi šest nejstarších českých hotelových škol.

V roce 1990 se vrací ekonomickému oboru původní název obchodní akademie, který společně se čtyřletým oborem provoz hotelů a společného stravování (od r.1985) dává základ novému názvu školy Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov. Od roku 1991 jsou přijímáni první studenti do pětiletého dvoustupňového studia oboru hotelová škola, který však byl v roce 1997 zrušen a nahrazen čtyřletým oborem hotelnictví a turismus.

K 1.12.1992 je škola se souhlasem ministerstva školství zprivatizována a dále pokračuje jako součást akciové společnosti Academy for Catering and Tourism in Czechoslovakia. Toto "manželství" však po dvou letech končí a 1.7.1994 se škola opět vrací do lůna státu.

Od tohoto data již nedochází k žádným radikálním a dramatickým změnám a škola se snaží důsledně pracovat na zkvalitnění výuky a vejít v široké povědomí veřejnosti.

Od 1.února 2001 se sídlem školy stává moderní budova v objektu bývalých kasáren, kterou se podařilo vybudovat díky velkorysému daru mecenáše a filantropa pana Bohuslava Jana Horáčka a investicí města Turnov. zpět